• เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมแนะมาตรการ 3 เก็บ 5 ป 1 ข ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ๆมีน้ำขังและอับทึบ

  เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมแนะมาตรการ 3 เก็บ 5 ป 1 ข ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ๆมีน้ำขังและอับทึบ

  เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมแนะมาตรการ 3 เก็บ 5 ป 1 ข ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ๆมีน้ำขังและอับทึบ

  วันนี้ (14 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท และพ่นยุง บริเวณชุมชนชนไปรษณีย์(คลองปึกพลับ) และชุมชนตลาดเก่านาเกลือ (ศาลเจ้าพ่อศรีนิล)

  ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ. ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 64,159 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,992 ราย อัตราป่วย 97.12 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ. ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 72 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 และจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเมืองพัทยา พบว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยใน (IPD) ทั้งหมด 22 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 18.38 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งหมด 52 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 43.46 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

  การจะกำจัดยุงลายพาหะนำโรค ต้องร่วมกันทำ ทั้งกำจัดยุงตัวแก่และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่จะอยู่ในที่พักอาศัยบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งอาจมีน้ำขังในแจกันดอกไม้ ถังน้ำ สิ่งสำคัญอยู่ที่เจ้าของบ้านต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการในบ้านของแต่ละบุคคลได้ การดูแลตนเองของประชาชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อป้องกันการเกิดโรคอย่างง่ายๆอาจทำได้ดังนี้

  1. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว โดยการคว่ำทำลายเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่เก็บกักน้ำ โดยเปลี่ยนทุกสัปดาห์ เช่นแจกัน น้ำพุเทียม เป็นต้น รวมทั้งตัดวงจรการเจริญเติบโตของยุง เช่น ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เลี้ยงปลาที่กินลูกน้ำยุงในอ่างน้ำในบ้าน ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูในจานรองขาตู้กับข้าว และควรปิดภาชนะที่เก็บน้ำในบ้านให้มิดชิด เพื่อป้องกันการเข้าไปวางไข่ของยุง
  2. ปิดกั้นช่องทางเข้าออกของยุง โดยปิดคลุมหรือกั้นช่องว่างในบริเวณผนัง ประตูหน้าต่าง ด้วยตาข่ายหรือมุ้งลวด และในเด็กเล็กควรกางมุ้งครอบเตียงของเด็กขณะเด็กนอนตอนกลางวัน
  3. หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดโดยการทาโลชั่นป้องกันยุง นอนกางมุ้ง สวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด ทำลายยุงตัวเต็มวัยด้วยไม้ช๊อตยุง หรือใช้สเปรย์กระป๋องฉีดพ่นยุงภายในบริเวณบ้าน
  4. เมื่อเจ็บป่วยประชาชนควรสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้สูงเกินกว่า 2 วัน ต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้ ไม่ควรไปฉีดยาลดไข้หรือซื้อยากินเอง ห้ามกินยาแอสไพรินหรือยาสเตียรอยด์ เพราะอาจทำให้เลือดออกที่อวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อาการรุนแรง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยพลังความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน อันจะเป็นการทำให้ชุมชนเป็นสถานที่ปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และมาตรการ ๕ ป 1 ข คือ
   มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
  5. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
  6. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  7. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา,ไข้ปวดข้อยุงลาย
   มาตรการ 5 ป 1 ข
   ป ที่ 1 ปิด ปิดฝาภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงไปวางไข่
   ป ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ สม่ำเสมอทุก 7 วัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
   ป ที่ 3 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เพื่อกำจัดลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด
   ป ที่ 4 ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่มีมุมอับทึบ ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
   ป ที่ 5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
   1 ข ขัด ขัดภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำถังน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุง
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150