• เมืองพัทยาลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ติดตามความคืบหน้าการตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ติดตามความคืบหน้าการตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ติดตามความคืบหน้าการตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

  วันนี้ (15 ส.ค.62) เวลา 14.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานที่ปรึกษาเมืองพัทยา นายวศินภัทร ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นายไพรจิตร บุญนาจเสรี นักจัดการงานเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ

  ตามที่เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า พบว่าพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยขยับโต๊ะและอุปกรณ์วางอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางผ่านพื้นที่บริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องดำเนินการด้านปิ้งย่างให้เร่งติดตั้งเครื่องดูดควัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ยังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนถูกต้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบระเบียบต่างๆ รวมทั้งจุดตำแหน่งค้าขายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150