• ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  วันนี้ (14 ส.ค.62) เวลา 14.00 น. สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้มีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา

  สำหรับการประชุมในวันนี้ในส่วนเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดระเบียบรถสาธารณะ ซึ่งได้มีการขอความร่วมมือจากสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา ให้พนักงานขับรถแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และต้องไม่แย่งผู้โดยสารกัน ทั้งนี้เมืองพัทยา องค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบฯต่อไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา นอกจากนี้นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ ได้ชี้แจงในส่วนของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเมืองพัทยามีนโยบายป้องกันเส้นทางสายหลักไม่ให้น้ำท่วม มี 3 เส้นทาง ดังนี้ พัทยากลาง พัทยาเหนือ และพัทยาใต้ โดยได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในปีงบประมาณ 62 มีจำนวน 21 โครงการ และในปี 63 จำนวน 12 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150