• เมืองพัทยาลงพื้นที่บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน

  วันนี้ (14 ส.ค.62) เวลา 14.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ หลังจากได้รับการร้องเรียน มีพ่อค้า แม่ค้าตั้งโต๊ะขายอาหารรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก

  จากการลงพื้นที่พบว่ามีพ่อค้า แม่ค้ามากกว่า 10 ราย ที่ตั้งโต๊ะวางขายอาหารรุกล้ำพื้นที่จากเส้นที่กำหนดไว้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร เบื้องต้นได้พูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้าให้วางโต๊ะจำหน่ายอาหารให้อยู่ในเส้นพื้นที่ที่กำหนดไว้ พร้อมขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าศูนย์พัทยารักษ์ ทั้ง 9 ราย ห้ามจอดรถเข็นหรือตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าขวางประตูทางเข้าออก เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านไปมาได้รับความสะดวกในการเดินทางผ่านพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า ที่ปิ้งย่างให้ติดตั้งเครื่องดูดควัน เพื่อลดปัญหากลิ่นและผงถ่านปลิวกระจาย ไปรบกวนประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150