• พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “การช่วยเหลือฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)“

  พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “การช่วยเหลือฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)“

  พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “การช่วยเหลือฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)“

  วันนี้(16 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “การช่วยเหลือฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. และแม่บ้านด้านสาธารณสุข โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ และ อสม.จำนวน 79 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150