• 23 ส.ค.นี้… สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสา ณ บริเวณสะพานยาวนาเกลือและชุมชนนาเกลือ

  23 ส.ค.นี้… สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสา ณ บริเวณสะพานยาวนาเกลือและชุมชนนาเกลือ

  23 ส.ค.นี้… สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสา ณ บริเวณสะพานยาวนาเกลือและชุมชนนาเกลือ

  ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีมีหนังสือ ที่ชบ 0004/405 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีในฐานะศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach) อันประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมที พัทยา และกำหนดทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสา ณ บริเวณสะพานยาวนาเกลือและชุมชนนาเกลือในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองพัทยา

  ในการนี้ขอเชิญประชาชนและจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสา ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 4284

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150