• รับสมัครจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน จังหวัดชลบุรี

  รับสมัครจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน จังหวัดชลบุรี

  รับสมัครจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน จังหวัดชลบุรี

  เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานในจังหวัดชลบุรี สร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าของวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี

  จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบไฟฟ้า สมัครเป็นจิตอาสาภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน พร้อมส่งรายชื่อได้ที่อำเภอบางละมุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ที่ทำการปกครอง อำเภอ งานความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 1207

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150