• กิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดเมืองพัทยา

  กิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดเมืองพัทยา

  กิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดเมืองพัทยา

  วันนี้(22 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งมีพันเอกเฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นประธานเปิดงานฯ และมีดร.ภูวนิดา คุณผลิน หัวหน้านักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง

  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่บริเวณชายหาดพัทยา คืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนดูแลใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในสังคม ให้เกิดการรับรู้เข้าใจในวงกว้างต่อบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสนับสนุน จนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประสานงานปฏิบัติงาน และการทำงานในลักษณะเครือข่าย เกิดการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150