• 22-23 ส.ค.นี้… ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ Palmex Thailand 2019 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลส์ บี โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน

  22-23 ส.ค.นี้… ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ Palmex Thailand 2019 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลส์ บี โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน

  22-23 ส.ค.นี้… ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ Palmex Thailand 2019 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลส์ บี โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน

  วันนี้ (22 ส.ค. 62) เวลา 09.50 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ Palmex Thailand 2019 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ ซึ่งมีนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนิทรรศการทางวิชาการ ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลส์ บี โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน

  งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติ Palmex Thailand 2019 เป็นการจัดงานประชุมนานาชาติด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขึ้นในประเทศไทย เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการการผลิตในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่สนับสนุนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ นวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงาน Palmex Thaitand ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นครั้งที่ 9 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลส์ บี โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดยทางคณะผู้จัดงานเล็งเห็นว่าภาคตะวันออกเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรจากจังหวัดข้างเคียงสามารถเดินทางมาร่วมงานได้โดยสะดวก ประกอบกับพัทยามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมต่อการจัดประชุมนานาชาติ ทั้งสถานที่จัดการประชุม สายการบินตรงจากต่างประเทศมาสู่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โรงแรมที่พักชั้นดี ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมชมงานจากนานาประเทศ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบถึงอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศไทยแล้ว และยังได้มีโอกาสมาพักผ่อน และได้ท่องเที่ยวชมวิวชายหาดพัทยา มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 4 สมาคมหลักในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาร่วมแสดงงานสำคัญครั้งนี้ด้วย รวมถึงผู้นำเกษตรกร เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ปลูกปาล์มหลักในประเทศไทยทั้งโดยตรงและผ่านความร่วมมือกับสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสดีสำหรับทุกกลุ่มที่จะได้ร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีในธุรกิจปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ที่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก และยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150