• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ส่งเสริมเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ส่งเสริมเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ส่งเสริมเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด

  วันนี้ (23 ส.ค.62) เวลา 08.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดฯเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยา ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักการให้อภัย

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในฯในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 โรงเรียน แบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี (ชายหญิง) แบ่งประเภทกีฬาและกรีฑาเป็น 7 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง และกรีฑา ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงวงโยธวาทิต การแสดงเทควันโด้ และขบวนพาเหรดจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11โรงเรียน และหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว เป็นการแข่งขันกรีฑารอบชิงชนะเลิศ (ตามโปรแกรม) ตามลำดับ
  สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มจากครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สนใจยาเสพติด อบายมุขต่างๆ ก่อให้เกิดความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150