• “ ทรภ.1 จัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน”

  “ ทรภ.1 จัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน”

  “ ทรภ.1 จัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน”

   วันนี้ 27 ส.ค. 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชา

  การทัพเรือภาคที่ 1 (ประธาน พมพ.ทรภ.1/ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 (ระดับผู้บริหาร) ณ โรงแรม เดอะไซมิส (The Siamese) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2562 ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมา
  โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานความมั่นคงฯ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัด/ผู้แทน จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด จำนวน 11 จังหวัด รวมทั้ง กทม.และเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้ด้วย

  : ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150