• พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC

  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC

  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC

  วันนี้ (27 ส.ค.62)เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC โดยมีนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมช์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนชุมชนหนองปลาไหล ชุมชนจังหวัดระยอง ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และชุนชนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ อยู่สบายรีสอร์ท ชุมชนหนองปลาไหลพัทยา

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ระยะที่ 2 “Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และเส้นทางภายใต้แนวคิด Thailand 7 MICE Magnificent Themes ในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยการผจญภัย กิจกรรมนำเสนออาหารไทยฯ กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างทีมเวิร์ค การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ กิจกรรมบรรยากาศชายหาด ให้สามารถแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่หรือชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกลยุทธ์ของสสปน. ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในเมืองไมซ์ซิตี้ และเมืองรองใกล้เคียงให้มีศักยภาพ ด้วยการยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป เป็นการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะสร้างความมั่นใจทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองรองใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมาย ให้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์อีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150