• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

  วันนี้ (27 ส.ค.62) เวลา 13.30 น.นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การส่วนบริหารจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562โดยกำหนดจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เทศบาลนครระยอง ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมีประเภทกีฬาในการจัดแข่งขัน 11 ประเภท โดยเมืองพัทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 7 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเปตอง การแข่งขันกรีฑา โดยทีมที่ชนะในอันดับ 1-3 ในแต่ละชนิดกีฬา จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150