• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.นี้

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.นี้

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.นี้

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากฐานทัพเรือสัตหีบว่า เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ขอแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย ชื่อเรือ USNS Matthew Perry (T-AKE-9) มีกำหนดแวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อรับการซ่อมบำรุง และให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจในทะเล

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.2562 ด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150