• กรมอุตุฯ แจ้ง ประไทยตอนบนเกิดพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ประชาชนควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะฝนตก

  กรมอุตุฯ แจ้ง ประไทยตอนบนเกิดพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ประชาชนควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะฝนตก

  กรมอุตุฯ แจ้ง ประไทยตอนบนเกิดพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ประชาชนควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะฝนตก

  ด้วยอำเภอบางละมุง ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรีว่า จากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เซิงพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พบว่าระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 ประไทยตอนบนมีความเสี่ยงจากพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “วิภา” ส่งผลให้ประเทศไทยฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้

  เมืองพัทยาขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้มีลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กก่อนออกจากฝั่ง ควรติดตามความแรงของคลื่นทะเลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อมาได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150