• 1 – 8 ธ.ค. นี้.. เชิญร่วมชมการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา

  1 – 8 ธ.ค. นี้.. เชิญร่วมชมการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา

  1 – 8 ธ.ค. นี้.. เชิญร่วมชมการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา

  พัทยา.. เป็นเมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จับมือสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่การจัดการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา เพื่อส่งเสริมและดึงดูดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทางด้านการเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150