• เมืองพัทยามอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น

  เมืองพัทยามอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น

  เมืองพัทยามอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น

  วันนี้ (29 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข สมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา จำนวนกว่า 100 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ ปั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน พฤติกรรม การบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญหลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลาและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อได้อย่างเหมาะสม
  โดยในวันนี้ทางเมืองพัทยาโดยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น ทั้ง 4 เขต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกฯ ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมและเดือน สิงหาคม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของสมาชิกทีม SRRT ที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150