• Monthly Archives: ѹ¹ 2019

  ตั้งสติก่อนสตาร์ท เมาไม่ขับ..ลดอุบัติเหตุบนถนน

  ประเทศไทยมีการดื่มสุราสูงเป็นอันดับที่ 40 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย โดยคนที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ดื่มสุราจำนวน 17 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรในช่วงอายุนี้ทั้งหมด 53.9 ล้านคน นอกจากนี้ การดื่มสุรายังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 90 โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 26,000 คนต่อปี ซึ่งการดื่มสุราและก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ถือเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด

  สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเป็นผลมาจากการขับรถในขณะที่เมาสุรา ซึ่งการขับรถในขณะที่มีอาการเมาสุราถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(2) ที่กำหนดมิให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา โดยคำว่า “รถ” ตามกฎหมายดังกล่าวหมายถึงยานพาหนะ ทางบกทุกชนิด ยกเว้นรถรางและรถไฟ ส่วนอาการเมาสุรานั้น หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา (กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537)) สำหรับการตรวจสอบผู้ขับขี่รถว่ามีอาการเมาสุราหรือไม่นั้น หากเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าผู้ขับขี่รถมีอาการเมาสุราก็มีอำนาจในการสั่งให้หยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบได้ และหาก ผู้ขับขี่รถมีการการเมาสุราก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจร (ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายได้) โดยมีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาล สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกําหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ นอกจากความผิดในเรื่องของขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือการเมาแล้วขับนั้น ต่อมาได้มีการผลักดันกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2551 เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้มีการประกาศกำหนดห้ามขายหรือดื่มสุราในสถานที่หรือในบริเวณของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่ถูกจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หรือเป็นการจัดเลี้ยงตามประเพณี และห้ามดื่มสุราในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถด้วย โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่ดื่มสุราและมีความจำเป็นต้องขับรถกลับบ้านนั้น ควรมีความระมัดระวังการดื่มให้มากเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ผู้ดื่มสุราควรระวังการดื่มโดยควรรู้ว่าสุราแต่ละประเภทมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน เช่น เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ปริมาณ 1 กระป๋อง (330 มิลลิลิตร) จะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือปริมาณการดื่มเบียร์ 1 ขวด (630 มิลลิลิตร) หรือเบียร์ 2 กระป๋อง ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ดื่มเป็นสำคัญ หากผู้ดื่มมีน้ำหนักน้อยปริมาณแอลกอฮอล์จะมีมากกว่าคนที่น้ำหนักตัวมาก ทั้งนี้ ใน 1 ชั่วโมง ร่างกายจะสามารถกำจัดแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะมีแอลกอฮอล์ที่ค้างอยู่ในปาก 15 – 20 นาที ดังนั้น หากมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ จะมีผลทำให้ระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าความเป็นจริง การบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าจะสามารถกำจัดแอลกอฮอล์ที่ค้างอยู่ในปากได้ระดับหนึ่ง เพื่อมิให้ผิดกฎหมายควรดื่มด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ !!

  ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.aecplastic.com/ArticleDetail.aspx?id=60


  ทุกภาคส่วนบูรณาการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว

  วันนี้ (30 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา มร. หวัง เหว่ย หยาน ผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย นายจาตุรนต์​ ภักดีวานิช​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี​ พ.ต.อ. อตินันท์ นุชนารถ รก.ผกก.สภ.พัทยา พ.ต.ท.ปิยะพงษ์​ เอนสาร​ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว​ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค​ สาขาพัทยา​ ผู้แทนจาก​สภ.เมืองพัทยา​ บางละมุง​ หนองปรือ​ นาจอมเทียน​ หน่วยงานภาครัฐแลเอกชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของทุกปีเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติและเป็นวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 โดยจะมีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 190,000 คน ซึ่งเมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว(Tourism Destination) ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เมืองพัทยาและหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงได้ประชุมร่วมกันในวันนี้ เพื่อหามาตรการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาทิ การจราจรทางน้ำและทางบก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เรื่องการรักษาพยาบาล ความปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และในส่วนของเกาะล้าน ทางเมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และไลฟ์การ์ด คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในทุกวัน

  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่เมืองพัทยาเป็นจำนวนมากนั้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกๆด้านของเมืองพัทยา ดังนั้นเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน จึงต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงานและสร้างความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัย และการบรรเทาทุกข์แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน การขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถ โทรสายด่วนได้ที่ Call Center 1155 ของตำรวจท่องเที่ยว หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  เชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคนตาบอดรายการ 2019 IBSA Football 5 a side Asia/Pacific Championships ณ สนามศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ต.ค. นี้

  ด้วยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะคนตาบอดให้มีความเป็นเลิศ ประกอบกับทางสมาคมเล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ในการนี้เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) จึงได้เชิญเมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคนตาบอดรายการ 2019 IBSA Football 5 a side Asia/Pacific Championships ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ สนามศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา โดยมีนักกีฬาจาก 8 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย และเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสำหรับเดินทางเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกทีมฟุตบอลคนตาบอด (โซนเอเชีย) เพื่อให้ได้สิทธิไปแข่งขัน Paralympic Games 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

  ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคนตาบอดรายการ 2019 IBSA Football 5 a side Asia/Pacific Championships ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ สนามศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงใจอย่างเต็มอิ่ม จุใจตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพัทยาครบรอบ 60 ปี เมืองแห่งการท่องเที่ยว

  พัทยา…เมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแห่งศิลปะ ประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย เป็นเมืองที่ครบวงจร มีความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นเมืองแห่งดนตรีและกีฬา มีโรงแรม รีสอร์ท ที่พักชั้นนำหลากหลายที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีกิจกรรมชายหาดที่สนุกสนานปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลและกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่พร้อมเติมเต็มความสุขได้อย่างต่อเนื่อง ที่ให้คุณเข้าร่วมสัมผัสได้ตลอดทั้งปี สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวประจำเดือนตุลาคม 2562 มีมากมายหลากหลายกิจกรรม ดังนี้
  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ขอเชิญสาธุชนร่วมถือศีล กินเจในงานเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (นาเกลือ)
  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เชิญชมการแสดงบัลเล่ต์การกุศล SWAN LAKE เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ โรงละครโคลอสเซียมโชว์ พัทยา
  วันที่ 6 ตุลาคม 2562 โครงการประกวดเดินแบบสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ “Pattaya Supermodel 2019” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
  พลาดไม่ได้แล้ว กับกิจกรรมหลากหลายที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตา ซึมซับด้วยหัวใจกับความสุข สนุกสนานและความบันเทิง ที่เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมไว้ต้อนรับทุกท่านอย่างจุใจตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2562 นี้ ส่วนเดือนพฤศจิกายนจะมีกิจกรรมอะไร ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆได้ โดยพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) รวมถึง เว็บไซค์ www.pattayacityevents.com และ www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว
  สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก

  ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นงบผูกพันนับจากปี 2561 -2563 ซึ่งต้นเดือนตุลาคม 2562 จะเริ่มดำเนินการบริเวณถนนราชวรุณหัวมุมเซเว่นถึงปากซอยเกษตรสิน 3, ถนนราชวรุณปากซอยเกษตรสิน 3 ถึงปากซอยเกษตรสิน 9, ถนนเกษตรสินซอย 7 และเกษตรสินซอย 9 และถนนเกษตรสินหัวมุมเซเว่นถึงปากซอยเกษตรสินซอย 4 ทั้งนี้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอง เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  พิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี 2562

  เมื่อวันที่​ 27 ก.ย.2562 Mr.Tamas Ajan ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ​ เป็นประธานพิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) โดยมี นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย​ กล่าวขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี​ พร้อมทั้งมอบโล่ขอบคุณแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน​ โดยมีนายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยา​ ผู้แทนนายกเมืองพัทยาเป็นผู้แทนในการรับมอบดังกล่าว ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก​ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก​ ชลบุรี


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 4 ณ ที่ทำการชุมชนทัพพระยา

  เมื่อวันที่ (27 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ตามโครงการโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน นักเรียน โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนทัพพระยา
  กิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 4 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคม/ชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆมากมาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นักเรียน สถานประกอบการ และจิตอาสา ในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา เช่น การรณรงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองสารเสพติดให้กับเยาวชน ชุมชน และสถานประกอบการ การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาให้สมกับคำว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นเมืองที่สร้างความมั่นใจและอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน
  โดยในวันนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 4 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซนที่ 4 เมืองพัทยา จำนวน 9 ชุมชน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา สถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา องค์กรสมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 4 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการมีการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการร่วมกันในทุกภาคส่วน เกิดการปฏิบัติการเชิงรุก บูรณาการกับโครงการอื่นๆเพื่อให้เกิดการรณรงค์เกี่ยวกับการทำความดีให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป
  เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปิดฝาบ่อพักชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปิดฝาบ่อพักชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 23-27 กันยายน 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานปิดแผ่นเหล็กบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณถนนชัยพฤกษ์ 2 หน้าตลาดนัดตึกส้มก่อนถึงถนนเลียบทางรถไฟ
  2.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณปากซอยชัยพฤกษ์2ถนนสุขุมวิทข้างร้านเซเว่นอีเลเว่น บริเวณภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 บริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท บริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก(ฝั่งตรงข้ามบ่อสูบเขาตาโล)
  3.งานเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำ(เนื่องจากฝนตก)บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้ซอยพรประภานิมิต
  4.งานเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำ(เนื่องจากฝนตก)บริเวณBoxCulvertถนนสุขุมวิทก่อนถึงซอยชัยพฤกษ์ฝั่งขาไปสัตหีบ
  5.งานเคลียร์พื้นที่พร้อมเก็บขยะหน้ากู้ภัยทางทะเลภายในเขตปลอดจอมเทียน
  6.งานตรวจสอบตะกอนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเลียบหาดจอมเทียนจากโค้งดงตาลถึงปากซอยจอมเทียน5ฝั่งทะเลมีตะกอนประมาณครึงท่อ(รอเข้าดำเนินการดูดลอกต่อไป)
  7.งานปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณถนนพัทยาใต้หน้าวัดชัยมงคล
  8.งานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด0.89×1.32ม.×3″จำนวน1ฝาพร้อมนำไปปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณปากซอยนาเกลือ31ถนนพัทยานาเกลือ

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150