• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าจังหวัดชลบุรี

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าจังหวัดชลบุรี

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าจังหวัดชลบุรี

  ด้วยเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและเรืองของกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 โดยเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ชื่อ USNS Walter S Diehl (T-AO-193) มีกำหนดจอดแวะเทียบท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม-1 ตุลาคม 2562 เพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุงเร่งด่วน และเรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อ RSS TENACIOUS มีกำหนดแวะจอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2562 เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน-สหรัฐ (ASEAN – US Maritime Exercise) และให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจในทะเล

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือจากประเทศดังกล่าวด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150