• 11 ก.ย.นี้… เมืองพัทยา เชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้า ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  11 ก.ย.นี้… เมืองพัทยา เชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้า ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  11 ก.ย.นี้… เมืองพัทยา เชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้า ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  เมื่อวันที่ (6 ก.ย.2562) ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชัชวาลย์ ภิญญศิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง​ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  สำนักการช่างสุขาภิบาล​
  ผู้รับเหมาโครงการจาก​ หจก.บุญกิจธนาได้ประชุมหารือมาตรการการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า เพื่อวางมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือที่จะได้รับผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างในครั้งนี้ฯ โดยนายกเมืองพัทยาได้กำชับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ เช่น ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง Line of Operation ในแต่ละช่วงของการทำการก่อสร้างรวมถึงระยะเวลาดำเนินการต้องชัดเจนอย่างแม่นยำ(ใช้เวลาให้สั้นที่สุด) การประชาสัมพันธ์ป้ายบอกทางทางเลี่ยงทางลัดต่างๆให้ครอบคุมทุกพื้นที่ ตลอดจนเส้นทางสู่โรงพยาบาลบางละมุงในกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เทศกิจ อปพร. และอาสาทัพพระยา2310 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว กำหนดเส้นทางจราจรในแต่ละช่วงงานก่อสร้าง

  ทั้งนี้ นายกเมืองพัทยา ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมการชี้แจงรายละเอียดที่มาและความจำเป็นของโครงการฯ รวมถึงขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ฯ ในวันพุธที่ 11 กันยายน​ 2562 เวลา 09:30 น. – 12:00 น. ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา นี้​ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมดังกล่าวไปปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150