• 12 ก.ย. นี้ เวลา 13.30 น. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  12 ก.ย. นี้ เวลา 13.30 น. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  12 ก.ย. นี้ เวลา 13.30 น. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 นั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงว่าขณะนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ประมาณ 3,300 ราย ซึ่งกระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการฯ จำนวนประมาณ 40,000 ราย ประกอบ ด้วยร้านอาหารที่มีเลขทะเบียนพาณิชย์ ประมาณ 14,000 ราย รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่อีก 10,000 ราย ร้าน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/ ประมาณ 6,000 ราย และโรงแรมและโฮมสเตย์ประมาณ 10,000 ราย กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจึงได้มีการปรับกลยุทธ์เป็นเชิงรุก โดยจากเดิมผู้ประกอบการจะต้องมาสมัครที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดหรือจุดรับลงทะเบียนอื่น เป็นการลงพื้นที่เพื่อเข้าหาผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ

  ซึ่งจังหวัดชลบุรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีบรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งแสดงศักยภาพของจังหวัดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว “ชิม ช้อป ใช้” ให้เกิดความประทับใจเมื่อมาเยือนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้าเข้าประชุมชี้แจงการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมในประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127 – 8 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150