• จังหวัดชลบุรี ขานรับนโยบายรัฐ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

  จังหวัดชลบุรี ขานรับนโยบายรัฐ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

  จังหวัดชลบุรี ขานรับนโยบายรัฐ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

  ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) Application “เป๋าตัง” โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ เป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ และเป๋าตัง ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ในวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ตามเป้าที่วางไว้ เมื่อได้รับ SMS ยืนยันแล้วต้องดาวน์โหลด Application “เป๋าตัง” เพื่อท่องเที่ยว และใช้จ่ายที่สถานประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ตามมาตรการในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 38282589 9jv 309,317,319ระหว่างวันที่ 23 กันยายน- 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150