• เมืองพัทยากำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา พร้อมปิดถนนเป็นระยะๆ ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร เตือนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว

  เมืองพัทยากำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา พร้อมปิดถนนเป็นระยะๆ ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร เตือนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว

  เมืองพัทยากำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา พร้อมปิดถนนเป็นระยะๆ ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร เตือนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว

  ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 95 ล้านบาท เดินหน้าดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด โดยว่าจ้างบริษัทแอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 240 วัน เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตรและขนาดกว้าง 0.85 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,700 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 85 บ่อ พร้อมก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 1,800 มิลลิเมตร (ภายใน) SN4 ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,959 เมตร ก่อสร้างวาง BOX CULVERT ขนาด 1.80 x 1.80 เมตรความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 750 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างประมาณ 1.65 – 2.05 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว รวมประมาณ 2,700 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,212 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างและติดตั้งประตูระบายน้ำพร้อมชุดมอเตอร์เปิดปิดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิตธานีพัทยา ตลอดแนวชายหาดพัทยาและสิ้นสุดโครงการฯ ที่ปากทาง วอล์คกิ้งสตรีท โดยจะดำเนินการปิดการจราจรถนนฝั่งชายหาด 2 ช่องทางเป็นระยะๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 080 967 1314 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fan page และ Line@ เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150