• นายกเมืองพัทยาเปิดเวทีประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น แผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้าเชื่อมต่อถนนนาเกลือ

  นายกเมืองพัทยาเปิดเวทีประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น แผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้าเชื่อมต่อถนนนาเกลือ

  นายกเมืองพัทยาเปิดเวทีประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น แผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้าเชื่อมต่อถนนนาเกลือ

  วันนี้ (11 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น . นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล นายชัชวาลย์ ภิญญศิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัยบริเวณที่มีการก่อสร้างถนนนาเกลือและสว่างฟ้า เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  ปัจจุบันสภาพพื้นที่เขตเมืองพัทยาโดยรวม เกิดการตื้นเขินและแคบลง พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณที่ลุ่ม ซึ่งเคยเป็นที่รองรับน้ำธรรมชาติลดน้อยลง ทำให้ระบายน้ำได้ช้า เมื่อเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอาคารบ้านเรือนและร้านค้าได้รับความเสียหาย เมืองพัทยาเองไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งเดินหน้าตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามสาเหตุปัญหาแต่ละจุดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ซึ่งรวมถึงพื้นที่บริเวณนาเกลือก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นปัญหาหลัก ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน โดยดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง , Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 2 ช่อง , บ่อพักใหม่ ขนาด 1.00 เมตร , บ่อพักเดิม , แนวรางระบายน้ำ กว้าง 1.00 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนวตามผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างแต่ละช่วงพื้นที่ดังนี้

  จุดที่ 1 กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับถึงแยกนำชัย ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562
  จุดที่ 2 ทางเข้าตลาดลานโพธิ์/สวนสาธารณะลานโพธิ์และซอยคานเรือ ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ 21 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562
  จุดที่ 3 ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก แยกลานโพธิ์ถึงทางเข้าตลาดอมร ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562
  จุดที่ 4 ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก ตลาดอมร ถึงแยกนำชัย ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562
  จุดที่ 5 ถนนสว่างฟ้า ตั้งแต่แยกนำชัยถึงซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563
  จุดที่ 6 ถนนสว่างฟ้าซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) ถึง ซอย 3 ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563
  จุดที่ 7 ถนนสว่างฟ้าช่วงพิเศษ ซอย 3 ถึง ซอยหัวทุ่ง
  จุดที่ 8 ดำเนินการก่อสร้างช่วงสุดท้ายบริเวณถนนสว่างฟ้าตั้งแต่ซอยหัวทุ่งไปจนถึงถนนสุขุมวิท และถนนโพธิ์งามแยกตลาดลานโพธิ์ ถึงแนวรั้วมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์-16มีนาคม 2563 ซึ่งโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 8 เดือน หรือ 240 วัน ตามในสัญญาที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

  ทั้งนี้ หากท่านใดไม่มีความจำเป็นในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้หลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางอื่น รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอง เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับรายละเอียดเรื่องเส้นทางการจราจรนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะนำเสนอในครั้งหน้า ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150