• เมืองพัทยา ประชาสัมพันธ์ โครงการชิม ช้อป ใช้ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

  เมืองพัทยา ประชาสัมพันธ์ โครงการชิม ช้อป ใช้ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

  เมืองพัทยา ประชาสัมพันธ์ โครงการชิม ช้อป ใช้ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

  วันนี้ (11 ก.ย.62) เวลา 14.00 น. สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ซึ่งมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้มีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา

  โดยในที่ประชุมวันนี้ สำหรับในส่วนเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้กล่าวถึงในเรื่องของ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) Application “เป๋าตัง” โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ เป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ และเป๋าตัง ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ในวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ตามเป้าที่วางไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 38282589 ต่อ 309,317,319 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน- 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

  ทั้งนี้ในส่วนของ นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ ได้ชี้แจงในส่วนของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเมืองพัทยากำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา พร้อมปิดถนนเป็นระยะๆ ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร เตือนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 95 ล้านบาท เดินหน้าดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด โดยว่าจ้างบริษัทแอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 240 วัน เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตรและขนาดกว้าง 0.85 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,700 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 85 บ่อ พร้อมก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 1,800 มิลลิเมตร (ภายใน) SN4 ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,959 เมตร ก่อสร้างวาง BOX CULVERT ขนาด 1.80 x 1.80 เมตรความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 750 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างประมาณ 1.65 – 2.05 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว รวมประมาณ 2,700 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,212 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างและติดตั้งประตูระบายน้ำพร้อมชุดมอเตอร์เปิดปิดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิตธานีพัทยา ตลอดแนวชายหาดพัทยาและสิ้นสุดโครงการฯ ที่ปากทาง วอล์คกิ้งสตรีท โดยจะดำเนินการปิดการจราจรถนนฝั่งชายหาด 2 ช่องทางเป็นระยะๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 080 967 1314

  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fan page และ Line@ เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150