• การลงทะเบียนสุนัขและแมวตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562

  การลงทะเบียนสุนัขและแมวตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562

  การลงทะเบียนสุนัขและแมวตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562

  1.บุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยา
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  1.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สมุดบันทึกการฉีดวัคซีน (ถ้ามี)

  2.บุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น แต่มาพักอาศัยหรือเช่าบ้าน,เช่าห้องพัก ในเขตเมืองพัทยา เอกสารที่ต้องเตรียม
  1.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ครอบครองสัตว์ และ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่พัก
  3.สมุดบันทึกการฉีดวัคซีน (ถ้ามี)
  4.หนังสือรับรองจากเจ้าของที่พัก (ถ้ามี)
  โดยเจ้าของสุนัขและแมว สามารถลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ (ด้านหลังโรงพยาบาลเมืองพัทยา ถนนพัทยาสาย 3) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

  หากไม่มาดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 365 วัน

  • สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนหลังจาก 365 วันแรก จะต้องถูกจำกัดจำนวนสัตว์ต่อพื้นที่ ตามที่กฎหมายกำหนด (สุนัขเลี้ยงได้ไม่เกิน 2 ตัวต่อพื้นที่ 18 ตร.ว. แมวเลี้ยงได้ไม่เกิน 3 ตัวต่อพื้นที่ 18 ตร.ว.) ซึ่งหมายความว่า ถ้ามาขึ้นทะเบียนใน 365 วันแรก บ้านที่มีจำนวนสัตว์เกินหน่วยพื้นที่ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย (เช่น บ้านมีสุนัข 10 ตัว มีพื้นที่ 18 ตร.ว. ถ้ามาลงทะเบียนใน 365 วันแรก ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ก่อนข้อบัญญัตินี้บังคับใช้)
  • สัตว์ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใน 365 วัน จะถูกนับว่าเป็นสัตว์จรจัด ถ้าสัตว์ตัวนั้นหลุดออกไปในที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อน จะถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการทันที

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150