• 12 ก.ย.นี้ สถานีผลิตน้ำห้วยซากนอก จะซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า เตือน 12 พื้นที่ สำรองน้ำใช้ให้เพียงพอ

  12 ก.ย.นี้ สถานีผลิตน้ำห้วยซากนอก จะซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า เตือน 12 พื้นที่ สำรองน้ำใช้ให้เพียงพอ

  12 ก.ย.นี้ สถานีผลิตน้ำห้วยซากนอก จะซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า เตือน 12 พื้นที่ สำรองน้ำใช้ให้เพียงพอ

  ด้วยประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากสถานีผลิตน้ำห้วยซากนอก จะดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 kva. ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานีผลิตน้ำห้วยซากนอกไม่สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ตามพื้นที่ดังต่อไปนี้
  1.ห้วยใหญ่
  2.ซากแง้ว
  3.ซากนอก
  4.ชุมชนหนองหิน
  5.ชุมชนหนองกระบอก
  6.ชุมชนเขามะกอก
  7.ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 79 ถึงซอย 93
  8.ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 54 ถึงซอย 64
  9.ถนนเทพประสิทธิ์
  10.วัดธรรมสามัคคี
  11.ถนนชัยพฤกษ์ 2 ทั้งหมด
  12.ถนนพัทยาใต้ ฝั่งซ้าย (เข้าจากถนนสุขุมวิท)

  ทั้งนี้ขอให้ประชาชนโปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ 1-2 วัน ระวังเรื่องน้ำขุ่น และน้ำอาจจะยังไม่ไหลทันทีและไหลอ่อนในระยะแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 2461 – 5 ต่อ 104, 132

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150