• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และแคนาดา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าจังหวัดชลบุรี

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และแคนาดา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าจังหวัดชลบุรี

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และแคนาดา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าจังหวัดชลบุรี

  ด้วยเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี และเรือของกองทัพเรือแคนนาดา จะแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 โดยมีรายชื่อเรือดังนี้

  1. เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีกำหนดแวะจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุง โดยมีเรือจำนวน 2 ลำ ที่จะจอดเทียบท่าดังกล่าว ประกอบด้วยเรือชื่อ USNS Millinocket (T – EPF-3) ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 และเรือ USNS Rappahannock (T– AO – 204) ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 กันยายน 2562
  2. เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อ ROKS Munmu The Great (DDH – 976) และเรือ ROKS Hwacheon (AOE – 59) กำหนดจอดแวะเทียบท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 เพื่อฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลให้กับนักเรียนโรงเรียนนายเรือสาธารณรัฐเกาหลี
  3. เรือของกองทัพเรือแคนาดา ชื่อ HMCS Ottawa กำหนดจอดแวะเทียบท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2562 เพื่อเข้าจอดเทียบท่าตามกิจวัตร

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือจากประเทศดังกล่าวด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150