• เมืองพัทยาปิดการจราจร 1 ช่องการจราจร ถนนฝั่งหน้าร้านนำชัยตั้งแต่ไฟแดง ถึงนาเกลือ ซอย13 ถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้ ส่วนวันที่ 21 ก.ย.จะเริ่มดำเนินการจุดที่ 2 บริเวณทางเข้าตลาดลานโพธิ์ สวนสาธารณะลานโพธิ์ และซอยคานเรือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

  เมืองพัทยาปิดการจราจร 1 ช่องการจราจร ถนนฝั่งหน้าร้านนำชัยตั้งแต่ไฟแดง ถึงนาเกลือ ซอย13 ถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้ ส่วนวันที่ 21 ก.ย.จะเริ่มดำเนินการจุดที่ 2 บริเวณทางเข้าตลาดลานโพธิ์ สวนสาธารณะลานโพธิ์ และซอยคานเรือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

  เมืองพัทยาปิดการจราจร 1 ช่องการจราจร ถนนฝั่งหน้าร้านนำชัยตั้งแต่ไฟแดง ถึงนาเกลือ ซอย13 ถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้ ส่วนวันที่ 21 ก.ย.จะเริ่มดำเนินการจุดที่ 2 บริเวณทางเข้าตลาดลานโพธิ์ สวนสาธารณะลานโพธิ์ และซอยคานเรือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

  ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินทั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 8 เดือน หรือ 240 วัน ตามในสัญญาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นตามระยะเวลา
  ในการนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการปิดจราจรบางส่วนตามพื้นที่ของโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะๆ ทั้ง 8 จุด สำหรับจุดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่บริเวณถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ (นาเกลือซอย 13 ) ถึงสี่แยกไฟแดงนำชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างขุดวาง Box Culvert ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมวางรางระบายน้ำ ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยปิดการจราจร 1 ช่องการจราจร รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้
  สำหรับการดำเนินการในจุดที่ 2 บริเวณทางเข้าตลาดลานโพธิ์(บางส่วน) สวนสาธารณะลานโพธิ์ (ซอยข้างบ้านพักนายอำเภอ) และซอยคานเรือ (ปากทางตั้งไฟแดงตรงข้ามร้านนำชัย) โดยจะดำเนินการก่อสร้างขุดวาง Box Culvert ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร และขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ตามลำดับ พร้อมรางระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562
  ทั้งนี้ หากท่านใดไม่มีความจำเป็นในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้หลีกเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางอื่น รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอง เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150