• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  วันที่ (13 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด คณะทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา ร่วมให้บริการประชาชนฟรี..ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562 ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้

  1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นำโดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา และให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นำโดยเภสัชกร วีรพงษ์ ธัมโชตัง และทีมงานเภสัชกร โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  2. บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
  3. บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นำโดยนางกษมา บุณยะวรรธนะ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
  4. บริการทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ gift set ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย ร.ต.อ. หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  5. บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ นำโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  6. บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์
  7. บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข
  8. ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสำนักพัฒนาสังคม
  9. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา
  10. ร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย

  สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150