• สสปน. จับมือ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธ.ค. นี้ ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา

  สสปน. จับมือ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธ.ค. นี้ ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา

  สสปน. จับมือ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธ.ค. นี้ ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา

  วันนี้ (16 ก.ย. 62) เวลา 14.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถานีตำรวจในพื้นที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน โรงพยาบาลเมืองพัทยา และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส งานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ นำเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จับมือสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่การจัดการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและดึงดูดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทางด้านการเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณานำเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขันฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Thailand Equestrian Federation TEF) นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม และขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายโฆษณา และป้ายข้างทาง Bill Board & J Flag จำนวน 100 ป้าย ระบบการเดินทางและการขนส่ง รถรับส่ง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำทีม เจ้าหน้าที่ประจำสนาม เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตำรวจทางหลวง นำขบวนนักกีฬา นักเรียนและนักศึกษา การเชิญผู้เข้าชมการแข่งขัน พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมฟรี และการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ ของเมืองพัทยา โดยจะมีการนัดหมายประชุมย่อย แนวทางทางการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด EOD เพื่ออำนวยความสะดวกนักกีฬา และนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันฯ อีกครั้งต่อไป

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127-8

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150