• เมืองพัทยาหนุนนโยบายรัฐ “ชิม ช้อป ใช้” ท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 62 พร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ส่วนผู้ประกอบการ อ.บางละมุงลงทะเบียน 18 ก.ย.นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาหนุนนโยบายรัฐ “ชิม ช้อป ใช้” ท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 62 พร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ส่วนผู้ประกอบการ อ.บางละมุงลงทะเบียน 18 ก.ย.นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาหนุนนโยบายรัฐ “ชิม ช้อป ใช้” ท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 62 พร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ส่วนผู้ประกอบการ อ.บางละมุงลงทะเบียน 18 ก.ย.นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  วันนี้ (16 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และนายพิสิฐ สีสม ผู้จัดการสำนักงานเขตพัทยา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ” ชิม ช้อป ใช้ ” ในรายการสนามข่าวชาวเมืองชล ทางสถานีโทรทัศน์ทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี พัทยา เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ในวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 ส่วนผู้ประกอบการใน อ.บางละมุง ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในมาตรการดังกล่าวสามารถมาลงทะเบียนฯได้ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

  ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ” ชิม ช้อป ใช้ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) Application “เป๋าตัง” โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ เป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ และเป๋าตัง ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ
  สำหรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” (ท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 27 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2562) แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
  ประเภท ประชาชน

  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีมือถือ Smart Phone มี e-mail สำหรับแจ้งผลการลงทะเบียน
  2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ในวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน
  3. ลงทะเบียนท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน เพียง 1 จังหวัด
  4. ท่องเที่ยวภายใน 14 วัน นับถัดจากที่ได้รับ SMS ไม่ใช้จ่ายตามเวลาดังกล่าว ถือว่าหมดสิทธิ
  5. ใช้จ่ายเป๋าตัง 2 ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน
   ประเภทผู้ประกอบการ
   1.ลงทะเบียนสมัครที่ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -20 กันยายน 2562
   2.ประเภทผู้ประกอบการ (ยกเว้นสถานีบริการน้ำมัน)
   -ร้านขายสินค้าและบริการทั่วไป (เป๋าตัง 1)
   -ร้านธงฟ้าที่ติดตั้ง EDC และ App ถุงเงิน (เป๋าตัง1-2)
   -ร้านอาหารและเครื่องดื่ม(เป๋าตัง1-2)
   -ร้านขายสินค้าท้องถิ่น (เป๋าตัง1-2)
   -ให้บริการที่พัก (เป๋าตัง1-2)

  ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะมาบริการลงทะเบียนฯสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 38282589 ต่อ 309,317,319 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150