• ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตอบรับนโยบายรัฐ ร่วมลงทะเบียนหนุนมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตอบรับนโยบายรัฐ ร่วมลงทะเบียนหนุนมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตอบรับนโยบายรัฐ ร่วมลงทะเบียนหนุนมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

  วันนี้ (18 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบ ร้านค้า ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ” ชิม ช้อป ใช้ ” โดยมี นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายพิสิฐ สีสม ผู้จัดการสำนักงานเขตพัทยา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลรายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ” ชิม ช้อป ใช้ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งในวันนี้เมืองพัทยาได้เชิญสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่สนใจสมัครเข้าร่วม โดยมีผู้ประกอบการ ร้านค้า ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ” ชิม ช้อป ใช้ ” เป็นจำนวนมาก

  สำหรับคุณสมบัติผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล / บุคคลธรรมดาประเภท“ ชิมช้อปใช้” เช่นร้านอาหาร / เครื่องดื่มร้านค้าท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP / วิสาหกิจชุมชน) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
   -ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC
  • ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าทั่วไปที่มีแอปพลิเคชั่น“ ถุงเงิน” ประชารัฐเดิม
   -มีโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่สามารถใช้ Internet ได้สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น“ ถุงเงิน”
  • มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ / กระแสรายวัน

  ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนประเภทผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้
  1.ลงทะเบียนสมัครที่ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -20 กันยายน 2562
  2.ประเภทผู้ประกอบการ (ยกเว้นสถานีบริการน้ำมัน)
  -ร้านขายสินค้าและบริการทั่วไป (เป๋าตัง 1)
  -ร้านธงฟ้าที่ติดตั้ง EDC และ App ถุงเงิน (เป๋าตัง1-2)
  -ร้านอาหารและเครื่องดื่ม(เป๋าตัง1-2)
  -ร้านขายสินค้าท้องถิ่น (เป๋าตัง1-2)
  -ให้บริการที่พัก (เป๋าตัง1-2)

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3828 2589 ต่อ 309,317,319 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150