• แถลงข่าวบัลเล่ต์การกุศล เรื่อง “SWAN LAKE “ เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

  แถลงข่าวบัลเล่ต์การกุศล เรื่อง “SWAN LAKE “ เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

  แถลงข่าวบัลเล่ต์การกุศล เรื่อง “SWAN LAKE “ เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

  วันนี้(18 ก.ย.62) เวลา 14.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวบัลเล่ต์การกุศล เรื่อง “SWAN LAKE “ เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางสาวดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ ดร.สุภาวดี ดวงศิริ ผู้แทนนายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ดร.วิชัย สวัสดีจีน ผู้จัดการฝ่ายการแสดง เข้าร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  โรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนวิชาการเต้นในรูปแบบต่างๆเช่น บัลเล่ต์ (Ballet) แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance) และรำไทย (Thai Classical Dance) มีการสอบวัดผลทั้งในและต่างประเทศ ในวิชาบัลเล่ต์จากสถาบัน ROYAL ACADEMY OF DANCE ประเทศอังกฤษและวิชาแจ๊สแดนซ์จากสถาบัน AUSTRALIAN TEACHERS OF DANCING ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการแสดง ความรู้ที่ได้เรียนเพิ่มพูนประสบการณ์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตใจที่รู้จักการให้พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์จริงบนเวทีที่มีความพร้อมสำหรับการแสดงบัลเล่ต์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน“ รู้จริง บุคลิกดี กิจกรรมเด่น ก้าวสู่สากล”

  ซึ่งการแสดงบัลเล่ต์การกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และโรงละครโคลอสเซียม เป็นการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง“ SWAN LAKE” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงละครโคลอสเซียมโชว์ พัทยา เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ หมายเลขโทรศัพท์ 081-865-2987,089-7523364,061-8539719

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150