• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา

  วันนี้ (18 ก.ย. 62) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชาชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ นายตรี สุขเคง รองอธิบดีฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 เพื่อศึกษาดูงานการควบคุมบริหารจัดการการออกใบอนุญาตสำหรับริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมาตรการการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นางปัณชญา หนองใหญ่ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน นางสาวขวัญศรัณย์นัท ปิติมานะกุล เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นายวสุวัสน์ อำไพกิจพาณิชย์ สถาปนิกชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุป ให้แก่คณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 และห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา (CCR) ทะเบียนราษฎร และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในครั้งนี้

  ด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งว่านายตรี สุขเคง รองอธิบดีฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาและคณะ มีกำหนดเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องการควบคุม บริหารจัดการการขึ้นทะเบียน/ออกใบอนุญาตสำหรับบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ภายในหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และธนาคารทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ด้านกฎหมายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่เอกชน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาความปลอดภัย การดำเนินการของภาคเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ ในการควบคุมผู้เข้าพักอาศัยและการรักษาความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป…

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150