• ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่สิ้นสุด… เมืองพัทยามอบเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่สิ้นสุด… เมืองพัทยามอบเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่สิ้นสุด… เมืองพัทยามอบเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อวันที่ (20 ก.ย.62) เวลา 16.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา มอบเงินบริจาคจากประชาชนที่มาบริจาคตามจุดต่างๆทั่วพัทยา จำนวน 11,000 บาทให้กับนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวุฒิพล เจริญผล นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางแสงเดือน ศนีบุตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมส่งมอบฯ ณ ห้อง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยา จัดตั้งสถานที่รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากประชาชนชาวเมืองพัทยา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้การดำเนินการรับบริจาคดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว เมืองพัทยาจึงขอมอบเงินจำนวน 11,000 บาท พร้อมสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับบริจาคให้กับนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา เป็นผู้รับไปดำเนินการส่งต่อให้กับพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150