• ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับถึงแยกนำชัย รวมทั้งการวางมาตรการกำชับผู้รับจ้าง ให้ป้องกันดูแลความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรระหว่างก่อสร้างในทุกโครงการที่มีการขุดผิวถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาในขณะนี้

  ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับถึงแยกนำชัย รวมทั้งการวางมาตรการกำชับผู้รับจ้าง ให้ป้องกันดูแลความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรระหว่างก่อสร้างในทุกโครงการที่มีการขุดผิวถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาในขณะนี้

  ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับถึงแยกนำชัย รวมทั้งการวางมาตรการกำชับผู้รับจ้าง ให้ป้องกันดูแลความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรระหว่างก่อสร้างในทุกโครงการที่มีการขุดผิวถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาในขณะนี้

  เมื่อวันที่​ 20 ก.ย.2562​ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนจุดแรก คือ ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับถึงแยกนำชัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงจากการลงกระทู้ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเดิมที่ต้องแล้วเสร็จ 20 กันยายน นี้นั้น เนื่องจากต้องวาง​ท่อเหลี่ยมระบายน้ำเพิ่มไปอีกระยะหนึ่งจากแยกนำชัย เพื่อเตรียมผิวจราจรบริเวณทางแยกนี้ให้พร้อมต่อการจัดการจราจรที่กำหนดไว้ในแผน อย่างไรก็ตามการกำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละจุดที่ได้แจ้งระบุไว้นั้น เป็นเพียงการคืนผิวจราจรพื้นคอนกรีตที่ทำให้หน้าร้านมีความเรียบร้อยเท่านั้น โดยจะเปิดพื้นที่ให้รถยนต์วิ่งผ่านไปมาได้หลังจากการเทคอนกรีตแล้วประมาณ 28 วันเพื่อการบ่มคอนกรีตให้ได้กำลังเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาช่าง ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มเปิดใช้ถนนตั้งแต่ซอยนาเกลือ 11 – คลองปึกพลับแล้วบางส่วน ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อระบุกำหนดการทำงานให้ชัดเจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้ง สำหรับในส่วนที่ทำการก่อสร้างในโครงการนี้และโครงการอื่นที่มีการขุดถนนและเกิดเป็นหลุมบ่อนั้น ได้สั่งการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างวางสิ่งกีดขวางเป็นสัญลักษณ์เขตแนวขุดนั้นให้ชัดเจนและมั่นคงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกที่มีน้ำท่วมขังผิวถนน ซึ่งผู้ใช้รถมิอาจเห็นเขตแนวนี้ได้ รวมทั้งการวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในระหว่างการจัดการจราจร อีกทั้งต้องติดตั้งแสงไฟส่องสว่างและไฟวาบให้เพียงพอชัดเจนในเวลากลางคืน โดยมี นายภูมิ​พิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายชัชวาล ภิญญศิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นายมนัสวี ภิญญศิริ ประธานมูลนิธิทัพพระยา 2310 และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินทั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 8 เดือน หรือ 240 วัน ตามในสัญญาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นตามระยะเวลา ในการนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการปิดจราจรบางส่วนตามพื้นที่ของโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะๆ ทั้ง 8 จุด สำหรับจุดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่บริเวณถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ (นาเกลือซอย 13 ) ถึงสี่แยกไฟแดงนำชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างขุดวาง Box Culvert ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมวางรางระบายน้ำ โดยตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้จะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2562 สื่อสังคมออนไลน์จึงได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเดิมที่ต้องแล้วเสร็จ 20 กันยายน นี้นั้น สาเหตุเนื่องจากต้องวาง​ท่อเหลี่ยมระบายน้ำเพิ่มไปอีกระยะหนึ่งจากแยกนำชัย เพื่อเตรียมผิวจราจรบริเวณทางแยกนี้ให้พร้อมต่อการจัดการจราจรที่กำหนดไว้ในแผน อย่างไรก็ตามการกำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละจุดที่ได้แจ้งระบุไว้นั้น เป็นเพียงการคืนผิวจราจรพื้นคอนกรีตที่ทำให้หน้าร้านมีความเรียบร้อยเท่านั้น โดยจะเปิดพื้นที่ให้รถยนต์วิ่งผ่านไปมาได้หลังจากการเทคอนกรีตแล้วประมาณ 28 วันเพื่อการบ่มคอนกรีตให้ได้กำลังเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาช่าง ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มเปิดใช้ถนนตั้งแต่ซอยนาเกลือ 11 – คลองปึกพลับแล้วบางส่วน ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อระบุกำหนดการทำงานให้ชัดเจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150