• ประปาส่วนภูมิภาค เตรียมก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา วางท่อส่ง-จ่ายน้ำ เพิ่มศักยภาพให้บริการน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

  ประปาส่วนภูมิภาค เตรียมก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา วางท่อส่ง-จ่ายน้ำ เพิ่มศักยภาพให้บริการน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

  ประปาส่วนภูมิภาค เตรียมก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา วางท่อส่ง-จ่ายน้ำ เพิ่มศักยภาพให้บริการน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

  วันนี้ (24 ก.ย.2562) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขตเมืองพัทยา จากการประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายสุธี สุทธิสุนทร หัวหน้างาน 8 งานควบคุมการก่อสร้าง 1 และทีมงานฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ และบริษัทผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค จะเข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแผนการลงทุนก่อสร้างระบบประปาวงเงินงบประมาณสูงที่ต้องดำเนินการก่อสร้างในหลายพื้นที่ และมีงานก่อสร้างวางท่อส่ง-จ่ายน้ำประปาขนาดต่างๆจำนวนมาก การดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งแผนงานต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างมาก เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานแล้วเสร็จโดยเร็ว และสามารถให้บริการน้ำประปาได้ทันกับความต้องการใช้น้ำตามคาดการณ์ จึงได้พิจารณาแบ่งแผนงานออกเป็นส่วนงานต่างๆให้การก่อสร้างดำเนินงานไปพร้อมกัน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตเมืองพัทยานั้นจะเป็นส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ดังนี้
  ส่วนที่ 2 เป็นการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้วและระบบท่อส่ง-จ่าย จะเริ่มดำเนินการต้นเดือนตุลาคม 2562 นี้ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ
  1.เส้นทางหมายเลข 3 จากสถานีผลิตน้ำบางละมุงถึงวัดกระทิงลาย และจากวัดกระทิงลายถึงถนนชัยพรวิถี
  2.บริเวณถนนชัยพฤกษ์จากแยกถนนสุขุมวิทถึงสถานีผลิตน้ำชากนอก
  ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือและระบบท่อส่ง-จ่าย โดยจะดำเนินการตามเส้นทางที่เกี่ยวข้องดังนี้ ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนชัยพรวิถี(หน้าประปาถึงปากซอย) ถนนสุขุมวิทตะวันตก (แยกวัดสว่างฟ้าถึงแยกชัยพฤกษ์) ถนนพัทยาใต้ ถนนพัทยาสาย 3 (จากแยกทัพพระยาถึงแยกปริญญา) ถนนเทพประสิทธิ์ ซอยโพธิสาร ซอยบัวขาว ซอยพัทยาสุขุมวิท 30 ซอยพัทยาเหนือ 2-1 ซอยนาเกลือ 25 และเส้นถนนนาเกลือพัทยา-วงเวียนปลาโลมา-วงเวียนอมารี

  ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา โดยมีการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัย ทั้งการวางเส้นกั้น แบริเออร์ ป้ายเตือนการก่อสร้างและให้ลดความเร็ว ป้ายเบี่ยง ติดตั้งแสงสว่างและสัญญาณจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทาง และให้ได้รับผลกระทบในการดำเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมการก่อสร้าง 1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 02-5518028

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150