• เมืองพัทยา 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019

  เมืองพัทยา 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019

  เมืองพัทยา 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019

  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 19.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 ซึ่งมี มร.ดาเรน อึ้ง กรรมการผู้จัดการ TTG Asia Media นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมในพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) นำผู้แทนจาก 5 เมืองไมซ์ซิตี้ประกอบด้วย กทม. เมืองพัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต เข้าร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกิดโอกาสใหม่ด้านการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดของเมืองไมซ์ซิตี (MICE CITY) ให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดกิจกรรมไมซ์ (Destination Marketing) จากงานแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของเมืองไมซ์ซิตี้ในอนาคตร่วมกัน

  โดยบรรยากาศภายในงาน มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 1,500 คน เข้าร่วมงานฯ ซึ่งภายในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจด้านการบริการร่วมกันในอนาคตแล้ว ในบริเวณงานยังมีการเปิดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆโดยเมืองพัทยาได้นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ จำนวน 15 ราย ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 1 รายและโรงแรม 14 ราย มาร่วมออกบูธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดไมซ์และประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาด้วย ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่เมืองพัทยาต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150