• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

  วันนี้ (26 ก.ย.62) เวลา 13.00 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องการบริหารจัดการของเมืองพัทยา และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC แก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นำโดย นางสาวสายป่าน จักษุจินดา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และคณะ จำนวน 48 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานด้านต่างๆขององค์กร โดยเฉพาะในเรื่องการบริหาร การจัดการ การพัฒนา ซึ่งเป็นการวางรากฐานและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150