• ผู้บริหารเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก

  ผู้บริหารเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก

  ผู้บริหารเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับถึงแยกนำชัย เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมบูรณาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ซึ่งมีบริษัทผู้รับจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินทั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 8 เดือน หรือ 240 วัน ตามในสัญญาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นตามระยะเวลา ในการนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการปิดจราจรบางส่วนตามพื้นที่ของโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะๆ ทั้ง 8 จุด สำหรับจุดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่บริเวณถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ (นาเกลือซอย 13 ) ถึงสี่แยกไฟแดงนำชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างขุดวาง Box Culvert ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมวางรางระบายน้ำ

  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าการดำเนินงานการก่อสร้างจุดที่ 1 สามารถดำเนินการไปได้ ประมาณ 70 – 80 % ซึ่งมีบางจุดอยู่ระหว่างเทคอนกรีตผิวถนนที่มีความหนาโดยเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มคอนกรีตให้เซตตัวเพื่อให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังรอการเชื่อมท่อและปิดฝารางระบายน้ำด้วย ซึ่งในระหว่างนี้จะนำแผ่นเหล็กปิดรางระบาย จำนวน 3 จุด เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติ และจะเร่งดำเนินการก่อสร้าง จุดที่ 2 โดยขุดวาง Box Culvert ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร และขนาด 1.50 x 1.50 เมตร เพื่อเชื่อมกับรางระบายทั้ง 3 จุด ของจุดที่ 1 โดยในเบื้องต้นบริษัทผู้รับเหมาได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มทยอยเปิดการจราจรเป็นบางจุด นอกจากนี้บริษัทผู้รับจ้างได้นำรถน้ำมาฉีดพรมผิวถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอีกด้วย ทั้งนี้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอง เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150