• ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 10/2562

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 10/2562

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 10/2562

  วันนี้ (3 ต.ค.62) เวลา 09.30 น.นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  โดยในวันนี้ได้มีประชุมและการนำเสนอรูปแบบการให้บริการ และแผนการดำเนินงาน ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ในที่ประชุมได้รับทราบ
  ทั้งนี้ในที่ประชุม นายสุนทร ฯ ประธานได้แจ้งให้ทั้ง 2 บริษัท ทำหนังสือนำเสนอรูปแบบ แผนการทำงาน และงบประมาณ ที่พร้อมที่จะดำเนินการไปพร้อมๆกับการไฟฟ้า มายื่นที่เมืองพัทยา ภายในวันที่ 10 ต.ค.นี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150