• วันนี้ (3 ต.ค.62) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา

  วันนี้ (3 ต.ค.62) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา

  วันนี้ (3 ต.ค.62) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน เรื่องการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยาถนนสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) โดยมีผู้แทนบริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมชี้แจงฯ ณ ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 ( 5 ธันวา)

  ตามที่เมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยว่าจ้างบริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 – 28 ธันวาคม 2562 เนื่องจากสำนักการช่างสุขาภิบาล ได้ทำการสำรวจพบว่าซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 ( 5 ธันวา) เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังทุกครั้ง เมื่อมีฝนตกหนัก เกิดจากปริมาณน้ำในท่อซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 ที่ต้องระบายออกสู่ซอยสุขุมวิทระบายออกได้ช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรจากน้ำรอการระบาย จึงต้องทำการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำฝนและวางท่องระบายน้ำฝน เพื่อระบายสู่ระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทต่อไป

  สำหรับในวันนี้ทางเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ ได้เข้าชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้าง รวมถึงระยะเวลาการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง บรรเทาทุกข์ของประชาชนต่อไป ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150