• Batman Pattaya Night Run มอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  Batman Pattaya Night Run มอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  Batman Pattaya Night Run มอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  เมื่อวันที่ (4 ต.ค.62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนจำนวน 100 คน ร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยา​ ร่วมกับบริษัทพีน่าเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ​ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ และศูนย์การค้าเทอร์มินัล21-พัทยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล Batman Pattaya Night run เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ บริเวณชายหาดพัทยาที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ที่เรียนและมีความประพฤติดี​ หรือมีความสามารถพิเศษแต่ยากจน​ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา​จำนวน 50, 000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยายังได้มอบเงินส่วนตัว​สมทบให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาอีก จำนวน 50, 000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งสำนักการศึกษา​ เมืองพัทยาได้จัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท ให้กับ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ดังนี้
  -โรงเรียนเมืองพัทยา 1 จำนวน 5 ทุน
  -โรงเรียนเมืองพัทยา 2 จำนวน 8 ทุน
  -โรงเรียนเมืองพัทยา 3 จำนวน 9 ทุน
  -โรงเรียนเมืองพัทยา 4 จำนวน 7 ทุน
  -โรงเรียนเมืองพัทยา 5 จำนวน 10 ทุน

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 จำนวน 9 ทุน
   -โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จำนวน 14 ทุน
   -โรงเรียนเมืองพัทยา 8 จำนวน 15 ทุน
   -โรงเรียนเมืองพัทยา 9 จำนวน 11 ทุน
   -โรงเรียนเมืองพัทยา 10 จำนวน 3 ทุน
   -โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 9 ทุน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150