• “สุธรรม” รก.ปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดย่านนาเกลือ หลังจากระงับการก่อสร้างชั่วคราว พร้อมสั่งให้ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติมให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

  “สุธรรม” รก.ปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดย่านนาเกลือ หลังจากระงับการก่อสร้างชั่วคราว พร้อมสั่งให้ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติมให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

  “สุธรรม” รก.ปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดย่านนาเกลือ หลังจากระงับการก่อสร้างชั่วคราว พร้อมสั่งให้ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติมให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

  วันนี้ (9 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดบริเวณนาเกลือ 14/1 โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายสมชาย บำรุงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร นายสุริยา แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายขออนุญาตอาคาร นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายตรวจเขต นายคมกฤช พลวิชิตร สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  จากกรณีที่คอนโดที่ตั้งอยู่บริเวณนาเกลือ 14/1 เกิดอุบัติเหตุนั่งร้านที่พักของวัสดุก่อสร้างทรุดตัวลง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุตามข่าวนั้น และเมืองพัทยาได้ติดประกาศระงับดำเนินก่อสร้างอาคารคอนโด ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (กรณีที่อาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อการรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีบริษัท สุวรรณา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีนายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างคอนโด อาคารประเภท คสล. 8 ชั้น ขนาดประมาณ 13.00 x 40.00 เมตรจำนวน 1 หลัง อาคาร 8 ชั้น ขนาด 10.00 x 97.00 เมตรจำนวน 1 หลัง

  จากการลงพื้นที่ในวันนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ได้สั่งการให้นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง ผู้ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างคอนโดดังกล่าว เร่งดำเนินการขอใบอนุญาตเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากการก่อสร้างที่ยังไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ควบคุมการดำเนินงานฯรับทราบข้อปฏิบัติและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150