• ประกาศเมืองพัทยา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

    ประกาศเมืองพัทยา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150