• ประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ คลองปึกพลับ

  ประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ คลองปึกพลับ

  ประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ คลองปึกพลับ

  วันนี้ (11 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ คลองปึกพลับ โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายสมชาย บำรุงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายตรวจเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงหารือครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 231 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่คณะผู้บริหารมีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนที่สาธารณะและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณคลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือบริเวณหลังวัดช่องลม พบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามข้อ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ได้มอบหมายให้นายตรวจเขต เจ้าหน้าที่ผู้ส่งคำสั่ง พร้อมประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดจากสำนักงานที่ดิน ตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยมีบางส่วนได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว

  สำหรับสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณคลองปึกพลับ นาเกลือ แบ่งออกเป็น 2 โซน
  โซน A เป็นสิ่งปลูกสร้าง ประเภท อาคาร คสล. 1 – 4 ชั้น บ้านพักอาศัย และโครงสร้างหลังคาเหล็กต่างๆ จำนวน 11 ราย
  โซน B เป็นสิ่งปลูกสร้าง ประเภท อาคาร คสล. 1 ชั้น อาคารไม้ บ้านอาศัย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 16 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 13 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย
  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดครอบครองที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษตามมาตรา 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 จึงได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมลงพื้นที่ติดประกาศคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยอาศัย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร และตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง

  โดยในวันนี้เป็นการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ คลองปึกพลับ โดยมอบหมายให้นายตรวจเขต ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดิน เพื่อตรวจสอบพื้นที่ดินที่รุกล้ำแต่มีโฉนดเพิ่มเติม พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ช่างสุขาภิบาลนำรถแม็คโครมาทำการขยายพื้นที่ที่ได้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว สำหรับจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการ ประชาชนผู้อาศัย รับทราบและเร่งดำเนินการรื้อถอนโดยพร้อมกันทั้งหมดต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150