• 16 ต.ค. 62 นี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  16 ต.ค. 62 นี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  16 ต.ค. 62 นี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) แจ้งขอลดปริมาณและแรงดันการจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่ว เป็นท่อส่งน้ำให้สถานีจ่ายน้ำนาจอมเทียน ท่อเมนขนาด 600 มม. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาหมอน ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานีจ่ายน้ำสัตหีบทำให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) พื้นที่สูง มีปริมาณน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล ซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบมี ดังนี้

  1. หมู่บ้านสินธารา
  2. บริเวณทุ่งละหาน
  3. ห้วยใหญ่
  4. ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม
  5. ถนนตัดใหม่จอมเทียนสาย 2
  6. แยกอัยการ
  7. ถนนเทพประสิทธิ์
  8. ถนนเลียบชายหาดจอมเทียนซอย 8 จนถึงร้านลุงไหว
   ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.0-3822-2461-5 ต่อ 104, 119
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150