• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จ.เชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จ.เชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จ.เชียงใหม่

  วันนี้ (16 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์ พร้อมคณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จังหวัดเชียงใหม่ ในการมาทัศนศึกษาที่เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและด้านภาษา ให้เหมาะสมกับวัย ได้สัมผัสกับสถานที่จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150