• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  วันนี้ (16 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นางแพม ทิหง (Ms. Pham Thi Hong) ประธานศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งโชว์การแสดงเปลี่ยนโฉม 5 ชุด ซึ่งเป็นการแสดงการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียดนามนับถือ ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและชมการแสดง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยได้รับการติดต่อจาก The Center for Education and Community Development ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่นำคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปิน จำนวน 16 คน มาทัศนศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งโชว์การแสดงเปลี่ยนโฉม 5 ชุด ซึ่งเป็นการแสดงการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียดนามนับถือ โดยได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม จากยูเนสโก้ นำมาเผยแพร่ให้ได้รู้จักอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150